Acte necesare pentru vânzarea imobilelor

1. Acte necesare pentru părți:

 • cărțile de identitate și certificatele de căsătorie (vânzători și cumpărători)
 • pentru cetățenii străini: pașaport și certificat de înregistrare fiscală în România (N.I.F./ C.I.F. – eliberat de către ANAF – NIF-ul se obține prin procură)
 • sentința civilă/certificatul de divorț – dacă este cazul

2. Acte necesare pentru imobil:

 • ACTE DE PROPRIETATE:
  • contract de vânzare cumpărare / contract de construire
  • proces verbal de predare primire
  • certificate de moștenitor (sunt obligatorii și actele vechi de proprietate)
  • contract de donație, contract de partaj, etc.
 • schiță cadastrală + încheierea de intabulare + extras CF pentru informare
 • certificat de atestare fiscală (pe numele tuturor vânzătorilor) – de la Direcția de Impozite și Taxe Locale / Direcția Venituri Buget Local
 • certificat de performanță energetică
 • adeverință de la asociația de locatari (în cazul apartamentelor)
 • ultimele chitanțe și facturi – pentru utilități (ENEL, gaze naturale, etc.)
 • extras de carte funciară pentru autentificare (se obține de către Biroul Notarial)
 • extras de CONT – pe numele vânzătorului (contul în care se virează prețul vânzării)

În cazul persoanelor interzise:

 • hotărârea judecătorească prin care a fost numit tutorele
 • dispoziție de curator pentru semnarea actului notarial
 • cartea de identitate a reprezentantului legal

După verificarea documentelor transmise de dumneavoastră, ne vom exprima opinia cu privire la procedura de urmat și/sau completarea cu alte acte.

În momentul în care vă prezentați la sediul Biroului Individual Notarial Elena Irina Radu în Răcari, str. Ana Ipătescu nr. 178, este necesar să prezentați toate documentele solicitate în original.

Contactează Biroul Notarial Elena Irina Radu

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, programări și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos: